Clublied

Clublied

Wie heeft aan ’t woeste Noordzeestrand Zijn dierbaar heim gevest?
Wie vecht voor vrijheid en voor land
Zolang het bloed hem rest?
De Zandlopers, zo heten wij studentikoos en vrij.
Wij zuigen al de wetenschap, en drinken menig vat.

Geen schone meisjes schuwen wij, de liefde lacht ons blij
Met hen voelt men zich weer verheugd, want vrijen is een deugd.
Bij ons wordt nimmer iemand zat
Van ’t schuimend blonde nat
Want wie te sterk de hoogtij voelt
Denkt, ’t is de zee die woelt.

Klinke het mooi Zandloperslied, het zij een wapenkreet
Verenigend in het verschiet, student in liefde en leed
Dat elk nu neem zijn broeders hand
En houde vastgesnoerd
Want tussen ons bestaat een band
Waar ook het lot ons voert.

 

Wijze: Auld lang syne

Tekst: Rutger Everaert, Edmond Everaert, Fons Mares