Geschiedenis

geschiedenis

De Zandloper, Oostendse Hoogstudentenclub Gent, werd gesticht op 4 december 1937 door 7 Oostendse studenten.Albert Vanhoutte was de eerste praeses. Als kleuren koos men rood-geel-blauw (lichtblauw): rood-geel van de stad Oostende en geel-blauw van ‘t Studentencorps Gent (zoals vermeld in het eerste verslagboek). Door de jaren heen en om diverse redenen is men overgeschakeld op blauw-geel-rood (definitief sinds 1967-68). Maurice Gerard bedacht de naam van de club terwijl Fons Mares, Edmond Everaerts en Rutger P. Everaert zorgden voor het clublied.
Aanvankelijk vonden de activiteiten enkel in Oostende plaats, maar vanaf 1940-41, met het begin van de Duitse bezetting, verhuisden ze definitief naar Gent. In Oostende werden enkel nog bals en soupers gegeven. Pas vanaf de tweede helft van de jaren ‘60 werden in Oostende nog andere activiteiten georganiseerd in het weekend.
Gedurende 30 jaar was het aantal vrouwelijke leden zeer beperkt. Meisjes die toch lid waren, kwamen enkel naar de bals en soupers in Oostende. Hierin kwam drastisch verandering in 1968-69. Sindsdien zijn meisjes ook vaak aanwezig op activiteiten in Gent. Het eerste vrouwelijk bestuurslid dateert van 1970-71: cantor Marianne Verslype.
Op het einde van 1982-83 ging onze club, door een tekort aan leden, in een lange winterslaap. Sindsdien komen de oud-Zandlopers tweemaal per jaar samen: een mosselsouper in maart en een andere activiteit in september.
Door toedoen van het KVHV werd onze club heropgericht in 2003 als lid van het GSK. Reeds in 2008 stapte De Zandloper uit het GSK en leidde een onafhankelijk bestaan.
Onder praeses Cynthia Bulteel werden in 2013-14 contacten gelegd met de oud-Zandlopers. Sindsdien staat De Zandloper officiëel buiten alle politieke, godsdienstige en wijsgerige opvattingen en volgt de club de regels van het Seniorenkonvent.