Wie of wat?

Onze rangorde:

 

praesidium:

Het praesidium een term voor het besturend orgaan van een studentenvereniging.
Deze bestaat uit meerdere functies.

In onze club gaat dit specifiek over:

  • De praeses / senior
  • De vicepraeses
  • De penningmeester
  • De secretaris
  • De schachtentemmer

Dit kan van club tot club veranderen.

 

 

commilitones:

Een commilito heeft zijn schachten jaar met vrucht beëindigd en is nu een volwaardig lid van de studentenvereniging.
Vanaf dit moment mag je ook je lintje over de rechterschouder dragen, wat voor een schacht absolute verboden is.

Zij hebben stemrecht tijdens de kiescantussen, mogen zich kandidaat stellen voor het praesidium en  kunnen schachten kopen (peter/meter worden).

 

Schachten:

Het is een eerstejaars  van de club. Een schacht ben je pas officieel  na de eigenlijke doopceremonie. De tijd voor de doop wordt de kandidaat feut genoemd.  Tijdens de doop moet je bewijzen dat je alles over hebt om deel te zijn van de club. In de Zandloper doen wij aan een (propere) doop, dit houd in dat we het houden bij drankspelletjes, teambuilding,.. maar het vuile gedeelte laten we weg.

Na de doop volgt het officiële gedeelte en wordt je effectief tot schacht genaamd. Hier bij wordt je verkocht, de hoogste bieder wordt dan ook je peter/ meter. Deze persoon zal je helpen en leiden door je schachten jaar.

Na zichzelf gedurende een volledig academiejaar te hebben bewezen in onder andere de organisatie van activiteiten, steunend werk, gehoorzaamheid en dienstbaarheid aan zijn peter/meter en de club, kan je mee doen aan de ontgroening.

Ben je geslaagd voor de ontgroening; wordt deze schacht automatisch een volwaardig lid (comilito).