Praesidium

Is een term voor een besturend orgaan van een studentenvereniging. Deze bestaat uit meerdere functies.

In onze club gaat dit specifiek over:

  • De praeses / senior
  • De vicepraeses
  • De penningmeester
  • De secretaris
  • De schachtentemmer